Adatvédelmi nyilatkozat

Emi masszázs - Adatvédelmi nyilatkozat

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat. Egyéni vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem.

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, a vállalkozásom weboldalán keresztül az online időpontfoglaló űrlap kitöltésével, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt.  A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Én, Laczóné Kovács Emma, mint egyéni vállalkozó, és mint adatkezelő: a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá, a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom. Ezen felül: Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Emi - masszázs nevű vállalkozásom adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről, ha ez szükséges, külön tájékoztatlak.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető az Emi-masszázs weboldalán ( www.emi-masszazs.hu ), Facebook csoportjában,(Emi masszázs) valamint a masszázs-üzlethelyiségben is.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Laczóné Kovács Emma egyéni vállalkozó, mint adatkezelő,

Adószám: 58120822-2-24

Székhely és üzlet: 6920, Csorvás, Emi - masszázs szalon

Weblap: www.emi-masszazs.hu

Kapcsolattartás:

Mobil: 06 – 20 / 411 - 6600

E-mail: info@emi-masszazs.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, azt felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

Belföldi adattovábbítás: nem történik belföldi adattovábbítás.

Adatkezelési célok

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezelem.

Jogalapok a személyes adataid felhasználásához:

A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat az állapotfelmérő és adatkezelési lapon. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása céljából van szükségem. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c)  Az állapotfelmérő és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.

Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

Az adatkezelés időtartama

A számlás kifizetések során keletkező bizonylatokat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által).

Érintetti jogok

A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánnál, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.

a) hozzáférés a Rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal,

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása fontos és kérem is lehetőség szeint;

c) a Rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;

f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;

g) bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2022. 01.30 - tól visszavonásig tart.

                                                                                                                                Laczóné Kovács Emma, masszőr  e.v - Emi masszázs -